2021 – Rehobôthschool bezoekt ‘hun’ oorlogsgraf

Jack Dawson Green (© Hans Onderwater MBE)

Leerlingen van de twee groepen 8 van de Rehobôthschool te Barendrecht bezochten ook deze maand het graf van de in maart 1945 neergestorte en gesneuvelde Australische vlieger Jack Dawson Green. De school verzorgt het graf al sinds 2007. De groepsbezoeken zijn op zijn sterfdag, 17 maart, op 4 mei en op de vrijdag voor de kerstvakantie in verband met zijn geboortedag op 27 december.

Door de heersende coronamaatregelen was de samenkomst anders dan gewoon. Er waren behalve de twee groepsleerkrachten slechts vier andere volwassenen aanwezig. Ook de burgemeester van Barendrecht moest verstek laten gaan.

De plechtigheid bij het graf onder de halfstok gehesen Australische vlag, was indrukwekkend in zijn eenvoud. Na lezing in het Engels uit de Bijbel en het uitspreken van de Britse zin ‘They shall not grow old…’, dat door de kinderen werd beantwoord met ‘We will remember him’, werden een poppykrans en een bloemstuk bij het graf gelegd. Met de poppykrans wil de school de familie, het squadron en de Australische bevolking eren, terwijl het fraaie bloemstuk een groet is van de school en vooral van de leerlingen van groep 8a en 8b.

Daarna zongen de kinderen a-capella het Australische volkslied Advance Australia Fair en werd een minuut stilte in acht genomen. Na het bidden van The Lord’s Prayer en het in ontvangst nemen van een onlangs opnieuw geproduceerd kleurenpamflet over de op de begraafplaats van Barendrecht rustende militairen gingen de kinderen huiswaarts. Zoals gebruikelijk ontvangt de familie via e-mail een twintigtal foto’s van de plechtigheid. Alle gesproken woorden werden uit respect voor deze in 1945 21 jaar oude piloot door de leerlingen in het Engels gesproken. Duty Nobly Done.

Klik op de foto (© Peter Groenveld) voor een vergroting

© Peter Groenveld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *