Monument Burgerslachtoffers WO2 Korendijk – Werkgroep

Het monument voor Bugerslachtoffers WO2 in de gemeente Korendijk is tot stand gekomen door de inspanningen van een werkgroep, in samenwerking met de gemeente Korendijk. Deze werkgroep is ontstaan op voorstel van burgemeester Melissant-Briene, nadat Henk van den Heuvel en Krijn Bakker groen licht hadden gekregen om werk te maken van de totstandkoming van een burgermonument. Op 9 juni 2010 vond de eerste vergadering plaats, met daarbij eveneens aanwezig Adriaan Bijl. Tijdens de volgende vergadering, op 23 juni 2010, werd de werkgroep gecompleteerd door Ger Jansen.

Foto ‘Werkgroep burgermonument WO2’ – 2011

Op donderdag 28 april 2011 poseerde de werkgroep voor het gemeentehuis van Korendijk. Van Links naar rechts: Krijn Bakker (Piershil), Ger Jansen (Zuid-Beijerland), Henk van den Heuvel (Piershil) en Adriaan Bijl (Goudswaard.

korendijk-bugermonument-wo2-werkgroep

Uiteindelijk is de werkgroep 25 keer bijeen geweest voordat op donderdag 28 april 2011 de werkzaamheden werden afgesloten. De werkgroep had zich ten doel gesteld om naast de totstandkoming van een monument ook een boekje te publiceren met daarin de verhalen over de slachtoffers. Beide doelstellingen zijn gerealiseerd zodat de werkgroep kon worden ontbonden op de afsluitende vergadering, op donderdag 12 mei 2011. Tijdens die vergadering werden meteen de archiefstukken en onderzoeksresultaten samengesteld zoals deze aan de gemeente Korendijk, zoals afgesproken, moesten worden overhandigd.

De werkgroep heeft in de (tweewekelijkse) vergaderingen van telkens 1,5 uur de voortgang besproken en telkens een plan van aanpak gemaakt voor de komende periode. Daarbij zijn er ook taakverdelingen gemaakt om zo effectief mogelijk te kunnen werken. Alle vier de leden hebben zich beziggehouden met het doen van onderzoek naar de verhalen over de slachtoffers. Het onderzoek is verricht volgens een bepaald patroon, waarbij telkens is getracht om ook de gezinssamenstelling en foto’s van de slachtoffers te achterhalen. Ook zijn diverse bronnen, zoals het Rode Kuis, de Volksbund en de OGS geraadpleegd om informatie te verkrijgen. Ook het persoonsregister, dat in beperkte mate nog in Korendijk aanwezig is, is voor de werkgroep toegankelijk gemaakt.

Daarnaast hebben Krijn, Ger en Adriaan zich beziggehouden met het fysieke monument terwijl Henk alle onderzoeksrapporten heeft samengevat ten behoeve van het boekje.

Nel Andeweg – van Brakel schreef een gedicht dat zij als dank naar de werkgroep stuurde.

Herdenking Oorlogsslachtoffers op 4 mei in Piershil

Herdenking op 4 mei.

Van oorlogstijd naar vrede,

Dat duurde wel vijf jaar.

We zijn het nog niet vergeten.

 

Op menig oorlogsmonument

Staan nu de vele namen.

We hebben ze nog gekend

Die door het geweld omkwamen.

 

Niet allen stonden vermeld.

Veel nebestaanden moesten wachten.

De lijst was niet goed opgesteld

En daarover kwamen klachten.

 

En ieder jaar op 4 Mei

moesten inwoners weer ervaren,

hun dierbaren stonden er niet bij,

terwijl zij toch slachtoffer waren.

 

Een werkgroep, gemeente Korendijk

Heeft toen een besluit genomen.

Vier mannen, van elk dorp zijn wijk.

Veel werk, maar ’t Monument is nu volkomen

 

Alle namen nu op het Monument

En in een boek de verhalen

over hen die we hebben gekend,

om te herdenken nog vele malen.

 

Honderden namen op 4 Mei deel.

In Piershil in kerk en op ’t kerkplein.

Veel dank aan vier mannen, wat deden zij veel

en Korendijk, vier dorpen, die nu Een zijn.

 

Nel Andeweg – Van Brakel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *