Zoeklicht Stellung Wiesenfeld te Piershil

In de Tweede Wereldoorlog werd in Piershil een zoeklicht geplaatst door de bezetter. Dat gebeurde in de polder Klein-Piershil. De bedoeling van het zoeklicht was eenvoudig: zoeken naar vijandelijke vliegtuigen. Dat gebeurde meestal in teamverband en samen met andere zoeklichten in de omgeving werd getracht om een vliegtuig in de lichtbundel te vangen. Wanneer dat lukte brandde vanaf de waterweg het luchtdoelgeschut ‘Flug- of FliegerAbwehrKanone (Flak)’ los.

Document ‘Stellung Wiesenfeld’ – september 1940

Hierbij verklaart de burgemeester van Piershil, dat de Duitse Wehrmacht een stelling zal innemen op het grasveld, gelegen in de polder Klein-Piershil toebehorende aan A. van Bergeijk, aldaar. In de toekomst wordt deze grond als grasveld (weide) gebruikt. 

Verder verklaart hij, dat Dhr. P. Vink, boer, als taxateur voor de schadeloosstelling is aangesteld. 

Piershil, 18 september 1940 

De burgemeester 

J. Hammer

piershil-wo2-stelling-klein-piershil-1940

Verklaring

De ondergetekende, P.C. Vink, boer te Piershil, aangesteld door de burgemeester van deze gemeente als taxateur i.v.m. de schadeloosstelling van het in gebruik nemen door de Duitse Wehrmacht van 2680 vierkante meter weiland, gelegen in de polder Piershil en toebehorende aan A. van Bergeijk aldaar, verklaart hierbij, dat hij voor de gehele zomer 1940 het schadebedrag bepaalt op 100 gulden, omdat de weide niet als zodanig gebruikt kon worden.

piershil-wo2-stelling-taxatie-1940

Fotoserie zoeklicht

Op deze voorbeeldfoto’s is te zien hoe zo’n zoeklichtinstallatie eruit zag.

oorlog-zoeklicht03 oorlog-zoeklicht04 oorlog-zoeklicht02 oorlog-zoeklicht01

Luchtfoto zoeklicht Piershil – 1944
Op deze luchtfoto, uit 1944, zijn linksboven de boerderijen te zien aan de Oudendijk: Dijkzigt, toendertijd bewoond door de fam. Roel Zonneveld (en anno 2009 door de familie Bosman, naast ‘de tuinders’) en aan de overzijde de boerderij van de fam. van Bergeijk. Het toegangspad naar het complex begon (vanaf de Molendijk gezien) juist voor de tweede tankval in de Oudendijk. Voor het zoeklicht werd een eigen generator gebruikt terwijl de stroom voor de barakken werd afgetapt bij de familie Van Bergeijk.

piershil-zoeklicht-luchtfoto

Luchtfoto nader bekeken

Krijn Bakker, inwoner van Piershil, over dit complex: “Ik ben daar één keer geweest, achter op de fiets van Klazien(a) Franke, die de barakken schoonhield. Ik weet nog dat juist voor je de barakken bereikte, rechts van het toegangspad een zeer omvangrijk luisterapparaat stond; m.i. zie je de basis daarvan in de blauwe cirkel. Zoals Jaap Oprel in zijn verslag al meldde werd eind 1943 / begin 1944 de gehele post ontmanteld. De plaats van het zoeklicht was op een flinke afstand van het eigenlijke kampement, waarschijnlijk in de groene circel. Niet zo verwonderlijk, omdat een zoeklicht levensgevaarlijk was voor hen die het moesten bedienen: alle jagers die bommenwerpers moesten begeleiden stortten zich op die zoeklichten. Als ze ‘s nachts in bedrijf zijn, zijn de lichten nogal eenvoudig te traceren! Om die reden waren zoeklichten vaak ook mobiel”.

piershil-oorlog-zoeklicht-circels

Foto’s inundatie – het zoeklicht

De twee bovenste foto’s komen eveneens uit het fotoarchief van de familie Bakker. Beide foto’s zijn gemaakt in 1944 tijdens de inundatie en hebben als opschrift op de achterzijde ‘zoeklicht’. Vermoedelijk wordt hiermee bedoeld dat beide foto’s in de polder Klein-Piershil zijn gemaakt richting de plaats waar de zoeklichtinstallatie enkele maanden daarvoor nog stond. Op de bovenste foto is de bosmanmolen te zien, de foto is dus ongeveer gemaakt vanaf de plaats waar het zoeklicht stond (op de achtergrond de Oudendijk van Piershil).

piershil-oorlog-zoeklicht-kleinpiershil-01

Eveneens gemaakt richting Oudendijk, de molen van Piershil is nog net te zien.

piershil-oorlog-zoeklicht-kleinpiershil-02

piershil-kleinpiershil-07-inundatie-piershil

Vanaf de Oudendijk, zo de polder in.

piershil-kleinpiershil-06-inundatie-piershil

Zie ook: Op zoek naar het zoeklicht

4 Comments

Add a Comment
 1. Mijn opa heeft dit zoeklicht op een gegeven moment moeten verplaatsen. Toen heeft hij dat weten te saboteren en belande het zoeklicht in de sloot.

 2. ik ben op zoek naar fotomateriaal van Duitse zoeklichten. We gaan die gebruiken voor de rondleidingen in de vleermuisbunker Wassenaar.
  De historische foto’s op deze site zouden geschikt zijn.
  Weet u hoe ik aan deze foto’s in hoge resolutie kan komen?

  m.vr.gr.

  Erk Rumpff
  Staatsbosbeheer

  1. U bedoelt de 4 exemplaren uit ‘Fotoserie zoeklicht’? Deze heb ik niet in hogere resolutie, alle andere foto’s op deze pagina wel.

 3. Ook bij Nieuw-Beijerland aan de Spuidijk heeft een zelfde zoeklichtopstelling gestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *