1943 – Aanhouding van een Amerikaansche vlieger

Marechaussee Gewest Rotterdam

Afdeling Oud-Beierland

Post Zuid-Beierland N0 129

Groep Oud Beierland NO

Rapport: Betreffende aanhouding van een Amerikaansche vlieger te Zuid-Beijerland, op 30 juli 1943 te omstreeks 10.50 uur.

Op vrijdag 30 juli 1943 omstreeks 10.40 uur, hoorde ik, Pieter Evertse, Opperwachtmeester der Marechaussee, behoorende tot opgemelde Groep en Post, aan het zware motorgeronk in de lucht, dat vele vliegtuigen, die niet zien waren overvlogen en aan het schieten waren.

Uit deze bemerkte ik dat er luchtgevechten plaats hadden. Plotseling zag ik twee parachutisten in de lucht drijven waarvan een daalde onder de gemeente Zuid-Beijerland, namelijk op een stuk bouwland aan den Moffendijk bij perceel B-26, bewoond door den landbouwer A. de Bruine. Terstond heb ik mij per rijwiel daarheen begeven, alwaar ik ongeveer gelijktijdig met een lid der Duitsche Wehrmacht arriveerde en trof ik in de woning van A. de Bruine een Amerikaansche vlieger aan, welke door de val aan de linker slaap bleek gewond. Bedoelde vlieger werd op dat tijdstip door mij aldaar aangehouden. Bij fouillering op wapens, werden deze niet op hem aangetroffen, wel eenig geld namelijk f20 hollandsch, 350 Belgische en 1000 Fransche Franks. A. de Bruine verklaarde, dat even tevoren bedoelde parachutist op een stuk bouwland naast zijn erf was gedaald, en dat hij terstond hiervan kennis had gegeven aan het Hoofd Luchtbescherming alsmede aan den arts G.P.W. van Waasbergen te Zuid-Beijerland. Nadat daarna door mij hierna van een en ander telefonisch was kennis gegeven aan mijn Groepscommandant te Oud-Beijerland, die de verdere noodige instanties hiervan in kennis zou stellen, in bedoelde vlieger ter plaatse onder mijn en dat der Duitsche militairen gebleven tot omstreeks 14 uur, waarna de Duitsche Politie verscheen per auto, die bedoelde vlieger heeft overgenomen en vervoerd per auto. Waarvan door mij Opperwachtmeester persoonlijk op den eed, afgelegd bij aanvaarding mijner bediening is opgemaakt, dit rapport en overgegeven aan mijn  Groepscommandant te Oud-Beijerland. Gesloten te Zuid-Beijerland, 30 juli 1943. Gezien de Postcommandant, P. Evertse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *