S. v. R. te Klaaswaal – 1946

Facebooktwitter

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, S.v.R. te Klaaswaal

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

Vrijwillig in Duitschen dienst

De chauffeur S. v. R. te Klaaswaal moest zich verantwoorden, omdat hij vrijwillig als chauffeur dienst heeft gedaan bij de Duitsche Weermacht van Juni 1940 tot 1942 en omdat hij van 1942 tot de capitulatie een functie heeft bekleed bij de Organisation Speer. Beschuldigde gaf de ten laste legging toe en verklaarde via het Reichsverkehrministerium bij de Organisation Speer terecht te zijn gekomen. Hij zeide, dat de nood hem er toe gedrongen had zich vrijwillig als chauffeur bij de Weermacht te melden. Zijn vader zat in zijn bedrijf voor hooge lasten en hij moest zien voor zich en zijn ouders de kost te verdienen; de mooie voorspiegelingen hadden hem naar de Weermacht gelokt. Overigens had hij gesaboteerd waar hij kon; toen hij met zijn auto naar het front in het Westen moest had hij het voertuig met opzet tegen een boom gereden. Als gevolg van zijn houding had hij enkele malen in Duitsche gevangenissen gezeten en o.m. eenigen tijd in het concentratiekamp Oraniënburg doorgebracht. Tijdens zijn verlof in Holland wilde hij niet onderduiken, omdat hij zijn vrouw en zijn kind, die in Duitschland verbleven, niet in den steek wilde laten. De raadsvrouwe van beschuldigde, mr. Van den Berg, haalde een boek aan van een bekende journaliste, waarin er den nadruk op gelegd wordt, dat men genade voor recht moet laten gelden. Voorts wees zij op de moeilijke omstandigheden waarin haar client had verkeerd voor hij zich bij de Weermacht aanmeldde en op het feit, dat hij nimmer wapens had gedragen. Zij was van meening, dat haar cliënt met de gevangenisstraf in Duitschland en de interneering in Nederland al genoeg gestraft was en verzocht het tribunaal hem een straf op te leggen gelijk aan den tijd in interneering doorgebracht.

Uitspraak:

S. v. R., chauffeur te Klaaswaal: interneering met het advies aan de bevoegde autoriteiten deze te beperken tot 1 October 1947; ontzetting uit de beide kiesrechten, het recht om bij de gewapende macht te dienen en openbare ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *