De Nationale Herdenkingsavond op 4 mei 1948

De commissie Nationale Herdenking 1940-1945 heeft aan de gemeentebesturen de volgende richtlijnen voor de Nationale Herdenking op 4 Mei a.s. doen toekomen: 1. Herdacht zullen worden: de militairen van de Nederlandse strijdkrachten, de zeelieden, de verzetsstrijders, de geallieerde militairen, die, waar ook ter wereld, in de jaren van de oorlog te land, ‘ter zee of In de lucht voor de bevrijding van het Koninkrijk zijn gevallen. 2. Van des avonds 18 uur af, zullen van alle openbare gebouwen, particuliere woningen en vaartuigen de vlaggen halfstok gehangen worden. 3. Om 19.30 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan een „stille tocht”, die zal aanvangen van een punt, dat niet verder dan ongeveer 30 minuten verwijderd is van die plaats in de gemeente of naburige gemeente; waar Nederlandsc militairen, verzetsstrijders of militairen der Bondgenoten in de strijd de dood vonden, of zijn begraven. 4. Van 16.46 uur af tot 30 seconden voor 20 uur zullen de klokken ‘van alle kerken luiden. 5. Te 20.00 uur precies zal, nadat 30 seconden tevoren door middel van het voor elke gemeente meest geschikte signaal dit tijdstip ia aangekondigd, op] de plaatsen der herdenking, twee minuten van volkomen stilte in acht genomen worden: Overwogen zou kunnen worden aan de burgerij te verzoeken deze plechtige stilte algemeen in acht te nemen. 6. In overeenstemming met de geest die onze gevallen helden, die naamloos streden, ‘bezielde, zullen geen toespraken , worden gehouden. De weg naar de plaats der plechtigheid zal te voet en in volkomen stilzwijgen zonder vlag of vaandel worden afgelegd. 7. Toegestaan zou kunnen worden het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien van bloemen op de plaats der herdenking, door elk der deelnemers, 8. Deze „stille tocht” kenne rang nog stand. Alleen de rechtstreekse nabestaanden der gevallenen, of de vertegenwoordigers der bevriende mogendheden, zullen een bijzondere plaats aan het hoofd van de stoet kunnen innemen. 9. In aansluiting op en in overeenstemming met boven aangegeven programma, zullen In de kerken of andere gebouwen van elke gemeente, herdenkingsbijeenkomsten worden georganiseerd. 10. Het is in verband met het karakter van deze Nationale Herdenkingsavond gewenst, dat de Burgemeesters het daarheen leiden, dat die avond van 18 uur af geen openbare vermakelijkheden plaats vinden en alle verkooplokaliteiten gesloten zijn.

Ten verzoeke van de Commissie zal de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een missive aan alle inrichtingen van onderwijs doen uitgaan, waarin aangedrongen wordt de laatste lesuren voor de Nationale, Herdenkingsavond te wijden aan de geschiedenis van de strijd voor Nederland’s vrijheid.

Knipsel ‘Richtlijnen voor de Nationale Herdenkingsavond op 4 mei 1948’ – 2 april 1948

herdenking-2april1948-01 herdenking-2april1948-02

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *