1959 – Herdenking gevallenen Barendrechtse brug

Bron: Nieuwsblad van de Hoeksche Waard, 25 mei 1959

HERDENKING BIJ DE BARENDRECHTSE BRUG
De oud-strijders van het voormalig 3e Grensbataljon houden elk jaar een bijeenkomst, ter herdenking van de gesneuvelden van dat bataljon in de meidagen van 1940. Dit gebeurt bij toerbeurt en wel In de garnizoensplaats Bergen op Zoom, in Ossendrecht of bij de Barendrechtse brug, waar gedenktekens voor deze gevallenen zijn opgericht. Dit jaar was voor de herdenkingsbijeenkomst op de Barendrechtse brug aan de beurt. Gistermorgen om half twaalf hadden vele oud-strijders met hun familieleden zich verzameld op het terrein van de Velofabriek gelegen aan de Noordzijde van de brug. Vandaar wandelde men in een lange stoet over de brug naar het aan de zuidzijde geplaatste monument, waarop de namen van hen, die in de omgeving of op de Barendrechtse brug zijn gesneuveld zijn vermeld. Daar aangekomen nam de voorzitter van het organiserend comité, de heer A. G. C. Reyers, majoor b.d. en oud-commandant van het 3e Grensbataljon, na een krans bij het monument te hebben geplaatst, het woord. Hij noemde onder mededeling van de omstandigheden waaronder zij waren gevallen, de namen van de op het monument vermelde gesneuvelden. Nadat van de zijde der nabestaanden bloemen bij het monument waren gelegd, ging men naar het ontspanningslokaal van de Suikerfabriek „Puttershoek”. Hier sprak de heer A. J. Dorreman, secretaris van het comité, en oud-kapitein van het 3e Grensbataljon een welkomstwoord tot de aanwezigen, waarin hij naast de familieleden speciaal betrok de aalmoezenier C. de Mooij en de legerpredikant, ds. Droppers, de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Puttershoek, de wethouders Van Es, van der Have en Nagtzaam, en de directeur en leden van Puttershoeks gemengd koor. Na dit openings- en welkomstwoord volgde optreden van Puttershoeks gemengd koor, onder leiding van zijn dirigent de heer D. M. Klip. Het zingen van het koor werd afgewisseld met het uitspreken van herdenkingsreden achtereenvolgens door de aalmoezenier De Mooij en door de legerpredikant ds. Droppers. Aan het slot werd gezamenlijk gezongen het tweede couplet van het Wilhelmus. Oud-kapitein Dorreman sloot de bijeenkomst. Hij bracht een bijzonder woord van dank aan Puttershoeks gemengd koor met de directeur, de heer Klip. De directie van de Suikerfabriek voor het beschikbaar stellen van de ontspanningszaal en voorts aan allen die in welke vorm ook, hadden bijgedragen tot het welslagen van deze stijlvolle herdenkingsbijeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *