A.K. te Heinenoord – 1946

Facebooktwitter

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – A.K. te Heinenoord

Zitting van de Kamer Oud-Beijerland

Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten te doen, aan het verzet te gen den vijand en diens handlangers. Acht personen moesten zich Maandag terzake hun gedragingen tijdens de bezetting verantwoorden. President was mr. J. van Konijnenburg. Leden waren Dr. J. P. van Waasbergen en K. van Bergeijk.

Terug naar de indexpaginaUitleg over tribunaalverslagen in de krant

Vrijwillig naar Dultschland

De chauffeur A. K. te Heinenoord is een half jaar sympathiseerend lid van de N.S.B geweest en heeft voorts van Nov. 1941 tot de capitulatie vrijwillig in Duitschland geerkt. Hij erkende de feiten. Hij zeide sympathiseerend lid van de N. S. B. te zijn geworden, omdat hij op het dorp met den nek werd aangekeken, daar zijn vader N. S. B.-er was. Omdat hij geen werk kon krijgen was hij naar Duitschland gegaan. Hij had wel bij de N.S.K.K. kunnen komen maar dat wilde hij niet. Nu had hij spijt van zijn foutieve optreden. De uitspraak is bepaald op Maandag 8 Juli om tien uur.

Uitspraak:

A.K., chauffeur te Heinenoord: interneering met het advies deze te beperken tot 1 September 1946; verbeurdverklaring der inbeslaggenomen goederen; ontzetting uit de kiesrechten en het recht bij de gewapende macht te dienen of openbare ambten te bekleeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *