1948 – Toneelspel voor een monument

stichting-4045-monument-18feb1948-01Zoals bekend tracht een comité het mogelijk te maken, dat ter nagedachtenis aan de gevallenen uit en in de Hoeksche Waard, een blijvend monument wordt opgericht op de plaats waar 18 Febr. 1945 te Heinenoord 10 mannen zijn gefusilleerd. Hoewel het comité al over een flink bedrag beschikt is dit toch nog niet voldoende om het door de beeldhouwer Van Lith uit Amsterdam te vervaardigen monument te kunnen bekostigen. Om de nu nog ontbrekende gelden bijeen te brengen heeft een groep personen uit Puttershoek zich bereid verklaard, geheel belangenloos in verschillende gemeenten in de Hoeksche Waard het toneelstuk „De stormbal hangt uit” op te voeren, waarvan de opbrengst in zijn geheel aan het gestelde doel ten goede komt.

Zaterdagavond werd in het Verenigingsgebouw te Heinenoord de eerste opvoering gegeven, de belangstelling was enorm. Burgemeester Den Hollander, die de avond opende, wierp een terugblik op het oorlogsverleden en stond o.m. stil bij het feit, dat het juist drie jaren geleden is dat te Heinenoord 10 mannen gefusilleerd eerden. Het monument, dat zal worden geplaatst zal niet alleen worden opgericht om de gevallenen te eren, doch ook om de herinnering aan hen te bewaren.

Hierna voerde het gezelschap het toneelstuk op bijzonder vlotte wijze op. Een geschikter stuk als „De stormbal hangt uit” had men nimmer kunnen vinden om het gestelde doel te bereiken. ‘t Was niet zo, dat het gezelschap na elk bedrijf een donderend applaus in ontvangst te nemen had (neen, de zaal voelde geheel juist aan, dat de inhoud van het stuk zich daarvoor niet leende), maar de reacties van het publiek gaven genoeg te kennen, hoe men meeleefde en men zich weer in de oorlogstijd 1940 ’45 waande. Kees van Gameren was een goede creatie van de gehuwde verzetsman, die zijn gezin moet achterlaten om voor de goede zaak een zware en gevaarlijke taak te gaan vervullen. Tom Dekker had de zware opgave een dubbelrol te moeten spelen (leider der verzetsbeweging en S.D.-agent). In het algemeen was zijn spel goed, tegen het eind zakte het wat af. Van Dokkum, de onsympathieke N.S.B.-er werd goed gespeeld, evenals Oom Kees de gemeentesecretaris. Pim de secretarie-ambtenaar sloot zich goed; aan hij moet zich echter hoeden voor te vlug spreken. Het spel der koeriersters verdient een speciale vermelding, evenals dat van Gré en Oma. De overige rollen werden met de juiste maat gespeeld. Een woord van hulde en aanbeveling voor dit gezelschap is hier zeer zeker op zijn plaats. Laat niemand verzuimen een eventuele volgende voorstelling bij te wonen. Een in de pauze gehouden collecte bracht ruim f 185.– op, terwijl de zaal door de heer Biemans gratis beschikbaar was gesteld. Een voorbeeld ter navolging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *