Categorie: Tribunalen

1945-1947 – Fort Buitensluis Numansdorp (3)

Deel 3 – Fort Buitensluis: Sluiting van het kamp Bron: In de Hoeksche Waard Exclusief van 15 december 2020 stond onderstaand artikel (PDF downloaden: hwe-fort- buitensluis-1945-1947-deel3 )  Begin 1947 was er nog sprake van een uitbreiding van het kamp. De capaciteit zou worden uitgebreid naar 500 gedetineerden. Een waslijst aan lokale ondernemers leverde diensten en […]

1945-1947 – Fort Buitensluis Numansdorp (2)

Deel 2 – Fort Buitensluis: Het dagelijks leven Bron: In de Hoeksche Waard Exclusief van 17 november 2020 stond onderstaand artikel (PDF downloaden: hwe-fort- buitensluis-1945-1947-deel2)  Vanaf de opening van ‘Bewarings- en verblijfskamp Fort Buitensluis’ op 14 november 1945 was het alle betrokkenen duidelijk dat het kamp was bedoeld als werkkamp. ‘De gedetineerden zullen vast iets […]

1945-1947 – Fort Buitensluis Numansdorp (1)

Deel 1 – Fort Buitensluis: Bewarings- en verblijfskamp Bron: In de Hoeksche Waard Exclusief van 22 september 2020 stond onderstaand artikel (PDF downloaden: hwe-fort- buitensluis-1945-1947-deel1)  Na de oorlog maakte Fort Buitensluis in Numansdorp deel uit van een delicate periode uit de oorlogsgeschiedenis van de Hoeksche Waard. Meteen na de bevrijding werden vermeend foute personen gearresteerd […]

1945 – De gedetineerden van de bovenzaal

Oud-Beijerland, 20 Augustus 1945. Het doel van dit schrijven is, bekendheid te geven aan wantoestanden, die in de R.H.B.S. bestaan en waarvan buitenstaanders waarschijnlijk geen flauw begrip hebben. En opdat een einde kome aan het willekeurige, onrechtmatige optreden van enkele gezaghebbende personen, bevelen wij de behartiging der rechtmatige belangen van de gedetineerden aan bij hen, […]

2013 – Onderzoek naar foute elementen

Een delicate periode uit de oorlogsgeschiedenis van de Hoeksche Waard wordt wel gevormd door de tribunaalrechtspraak, zoals deze van 1945 tot 1948 heeft plaats gevonden. De Politieke Opsporings Dienst in de Hoeksche Waard hield voor het eerst spreekuur op 30 oktober 1945 te Oud-Beijerland. Tijdens zo’n spreekuur konden burgers ‘foute elementen’ aangeven. Vervolgens werd bepaald, […]

De tribunaalverslagen openbaar in de krant

Net zoals alle andere artikelen over de oorlog zijn ook deze artikelen informatief bedoeld. De knipsels die op deze website zijn gepubliceerd komen allemaal uit het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, zoals dat tot in de jaren zeventig heeft bestaan. De tribunaalzittingen voor de Hoeksche Waard werden bijgewoond door een journalist, vervolgens plaatste hij het […]

1946 – Van POD naar Tribunaal

Van POD naar tribunaal: Het ontstaan van de tribunaalrechtspraak Begin 1946 was Nederland langzamerhand rijp voor terugkeer naar een burgerlijk bestuur. Het Militair Gezag – en daarmee de staat van beleg – werd op 1 maart 1946 opgeheven en daarmee verdwenen ook de POD’s. De taken van opsporing en arrestatie zouden weer in handen komen […]

1948 – Taak der tribunalen ten einde

In de krant van 7 mei 1948 werd de opheffing aangekondigd en op 1 juni 1948 was het zo ver. De taak der tribunalen was ten einde. Knipsel ‘Taak der tribunalen 1 juni ten einde’ De minister van justitie deelt in de M. v. A. aan de Eerste Kamer mede, dat het tijdstip van opheffing […]

1946 – Het Dordtsche tribunaal geïnstalleerd

Rede van mr. J.A.W. Burger Vorige week heeft de oud-minister van Binnenlandsche zaken, Mr. J.A.W. Burger, als president van het tribunaal voor het Arrondissement Dordrecht, de leden van dit tribunaal geinstalleerd, waarbij hij een rede heeft gehouden over den aard van de Tribunaaluitspraak en den opzet van de Tribunalen. Mr. Burger zeide o.m.: Degene, die […]

1945 – Tribunaal arrondissement Dordrecht

Bij Koninklijk besluit zijn bij het tribunaal voor het Arrondissement Dordercht vorloopig vier kamers ingesteld. Tot voorzitter van de eerste kamer, tevens voorzitter van het tribunaal, is benoemd mr. J.A.W. Burger, advocaat en procureur, te Dordercht; tot voorzitter van de tweede kamer mr. J.A.C.H. W. van Drooge, advocaat en procureur te Dordrecht; tot voorzitter van […]

1946 – Wat zijn lichte gevallen?

Omdat de ‘kampen’ veel te vol werden werden de regels enkele malen herzien. Het was de doelstelling om maximaal 25.000 Nederlanders voor het gerecht te brengen. Knipsel ‘Wat zijn lichte gevallen?’ – 12 augustus 1946 Ter beoordeling van de vraag, wie van de gedetineerde politieke delinquenten als licht geval moeten worden beschouwd en dus voor […]

1945 – Politieke gevangenen

Het aantal gevangen werd al snel veel te groot. Er werden maatregelen afgekondigd om de rechtstaat te herstellen. Knipsel ‘Politieke gevangenen’- 26 october 1945 De minister van Justitie heeft in zijn ‘praatje op de burg’ een aantal maatregelen aangekondigd, die genomen zullen worden om weer op normale, in een rechtstaat gebruikelijke wegen terug te keeren. […]

1945 – De POD onder de loupe

De werkzaamheden van de POD werden kritisch gevolgd. Reden voor Theo (verzetsnaam Joop) le Grand, lid van de B.S. en een kopstuk uit het verzet in de Hoeksche Waard, om een artikel te publiceren in het Hoekschewaardje. Knipsel ‘Onder de loupe’ – 19 oktober 1945 Onder de loupe – De P.O.D. temidden van sympathie en […]

1945 – Oprichting Politieke Opsporings Dienst (POD)

De Nederlandse regering in Londen hield zich vanaf 1943 al bezig met het probleem van de arrestatie van ‘foute’ Nederlanders. Normaal is daarvoor de politie de aangewezen partij, maar de politie in Nederland had zich in de ogen van velen in de oorlog onbetrouwbaar getoond en moest eerst ‘gezuiverd’ worden. Daardoor stelde de Londense regering […]