Categorie: Tribunalen

1945 – De gedetineerden van de bovenzaal

Oud-Beijerland, 20 Augustus 1945. Het doel van dit schrijven is, bekendheid te geven aan wantoestanden, die in de R.H.B.S. bestaan en waarvan buitenstaanders waarschijnlijk geen flauw begrip hebben. En opdat een einde kome aan het willekeurige, onrechtmatige optreden van enkele gezaghebbende personen, bevelen wij de behartiging der rechtmatige belangen van de gedetineerden aan bij hen, […]

Index tribunaalverslagen Hoeksche Waard 1945 – 1948

Uitleg over de tribunaalverslagen in de krant: klik hier 1945 19 oktober 1945 A.A. de M. te Strijen (klik hier) 26 oktober 1945 J. v.d. L. te Strijen (klik hier) N. de W. te Strijen (klik hier) T.W.N. te Strijen (klik hier) A.K. te Strijen (klik hier) Vader en zoon H. te Strijen (klik hier) Kampcommandant van M. te Oud-Beijerland (klik hier) […]

2013 – Onderzoek naar foute elementen

Een delicate periode uit de oorlogsgeschiedenis van de Hoeksche Waard wordt wel gevormd door de tribunaalrechtspraak, zoals deze van 1945 tot 1948 heeft plaats gevonden. De Politieke Opsporings Dienst in de Hoeksche Waard hield voor het eerst spreekuur op 30 oktober 1945 te Oud-Beijerland. Tijdens zo’n spreekuur konden burgers ‘foute elementen’ aangeven. Vervolgens werd bepaald, […]

De tribunaalverslagen in de krant

Net zoals alle andere artikelen over de oorlog zijn ook deze artikelen informatief bedoeld. De knipsels die op deze website zijn gepubliceerd komen allemaal uit het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard, zoals dat tot in de jaren zeventig heeft bestaan. De tribunaalzittingen voor de Hoeksche Waard werden bijgewoond door een journalist, vervolgens plaatste hij het […]

1946 – Van POD naar Tribunaal

Van POD naar tribunaal: Het ontstaan van de tribunaalrechtspraak Begin 1946 was Nederland langzamerhand rijp voor terugkeer naar een burgerlijk bestuur. Het Militair Gezag – en daarmee de staat van beleg – werd op 1 maart 1946 opgeheven en daarmee verdwenen ook de POD’s. De taken van opsporing en arrestatie zouden weer in handen komen […]

1948 – Taak der tribunalen ten einde

In de krant van 7 mei 1948 werd de opheffing aangekondigd en op 1 juni 1948 was het zo ver. De taak der tribunalen was ten einde. Knipsel ‘Taak der tribunalen 1 juni ten einde’ De minister van justitie deelt in de M. v. A. aan de Eerste Kamer mede, dat het tijdstip van opheffing […]

1946 – Het Dordtsche tribunaal geïnstalleerd

Rede van mr. J.A.W. Burger Vorige week heeft de oud-minister van Binnenlandsche zaken, Mr. J.A.W. Burger, als president van het tribunaal voor het Arrondissement Dordrecht, de leden van dit tribunaal geinstalleerd, waarbij hij een rede heeft gehouden over den aard van de Tribunaaluitspraak en den opzet van de Tribunalen. Mr. Burger zeide o.m.: Degene, die […]

1945 – Tribunaal arrondissement Dordrecht

Bij Koninklijk besluit zijn bij het tribunaal voor het Arrondissement Dordercht vorloopig vier kamers ingesteld. Tot voorzitter van de eerste kamer, tevens voorzitter van het tribunaal, is benoemd mr. J.A.W. Burger, advocaat en procureur, te Dordercht; tot voorzitter van de tweede kamer mr. J.A.C.H. W. van Drooge, advocaat en procureur te Dordrecht; tot voorzitter van […]

1946 – Wat zijn lichte gevallen?

Omdat de ‘kampen’ veel te vol werden werden de regels enkele malen herzien. Het was de doelstelling om maximaal 25.000 Nederlanders voor het gerecht te brengen. Knipsel ‘Wat zijn lichte gevallen?’ – 12 augustus 1946 Ter beoordeling van de vraag, wie van de gedetineerde politieke delinquenten als licht geval moeten worden beschouwd en dus voor […]

1945 – Politieke gevangenen

Het aantal gevangen werd al snel veel te groot. Er werden maatregelen afgekondigd om de rechtstaat te herstellen. Knipsel ‘Politieke gevangenen’- 26 october 1945 De minister van Justitie heeft in zijn ‘praatje op de burg’ een aantal maatregelen aangekondigd, die genomen zullen worden om weer op normale, in een rechtstaat gebruikelijke wegen terug te keeren. […]

1945 – De POD onder de loupe

De werkzaamheden van de POD werden kritisch gevolgd. Reden voor Theo (verzetsnaam Joop) le Grand, lid van de B.S. en een kopstuk uit het verzet in de Hoeksche Waard, om een artikel te publiceren in het Hoekschewaardje. Knipsel ‘Onder de loupe’ – 19 oktober 1945 Onder de loupe – De P.O.D. temidden van sympathie en […]

1945 – Oprichting Politieke Opsporings Dienst (POD)

De Nederlandse regering in Londen hield zich vanaf 1943 al bezig met het probleem van de arrestatie van ‘foute’ Nederlanders. Normaal is daarvoor de politie de aangewezen partij, maar de politie in Nederland had zich in de ogen van velen in de oorlog onbetrouwbaar getoond en moest eerst ‘gezuiverd’ worden. Daardoor stelde de Londense regering […]

L. de F. te Numansdorp – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, L. de F. te Numansdorp Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Een heele collectie De veehandelaar L. de F. te Numansdorp is lid geweest van een heele collectie N.S.B.- en aanverwante instellingen. Van de N.S.B. was hij lid althans sympathiseerend lid, voorts […]

P.T. te Zuidzijde – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, P.T. te Zuidzijde Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Dagvaarding vervallen verklaard De bezwaren, die aan de bijzondere rechtspleging kleven kwamen wel bijzonder sterk tot uiting in de zaak tegen den hoofdonderwijzer P.T. te Zuidzijde. Maar al te gemakkelijk biedt deze rechtspleging […]

P.L. te Heinenoord – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, P.L. te Heinenoord Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Lid van de N.S.B. De verzekeringsagent P.L. te Heinenoord moest zich verantwoorden omdat hij vanaf 1937 als lid was aangesloten bij de N. S. B., daarvoor de functie van Kringadministrateur heeft vervuld, Volk […]

J.A. te Heinenoord – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, J.A. te Heinenoord Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Lid van het N.A.F. en gewerkt voor Winterhulp De landarbeider J.A. te Heinenoord heeft vijftien maanden in het bewaringskamp doorgebracht, omdat hij aangesloten is geweest bij het N. A. F. en daar verschillende […]

C. de R. te Puttershoek – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, C. de R. te Puttershoek Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant N.S.B, N.A.F. en N. V. D. Sympathlseerend lid van de N.S.B  gedurende een jaar, medewerker van het N. A. F. en blokleider en penningmeester van den N. V. D., aldus luidde […]

W.V. te ‘s-Gravendeel – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, W.V. te ‘s-Gravendeel Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Sympathiseerend lid van de N. S. B. W.V., Fruitteler te ‘s-Gravendeel, was van Augustus 1940 tot Juli 1943 sympathiseerend lid van de N.S.B., hij heeft bijgedragen aan Winterhulp en het geschenk voor Mussert, […]

S. v. R. te Klaaswaal – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 24 juli 1946, S.v.R. te Klaaswaal Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Vrijwillig in Duitschen dienst De chauffeur S. v. R. te Klaaswaal moest zich verantwoorden, omdat hij vrijwillig als chauffeur dienst heeft gedaan bij de Duitsche Weermacht van Juni 1940 tot 1942 en omdat […]

D.H.H. te Oud-Beijerland – 1946

Zitting van de kamer Oud-Beijerland 10 juli 1946, D.H.H. te Oud-Beijerland. Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Dagvaarding vervallen verklaard Voor de Vierde kamer van het Dordtsche tribunaal (president Mr. J. Van Konijnenburg, leden; K.  van Bergeijk en L. C. van As) stond Maandag terecht de gemeente-architect D. H. H. […]

Sch. en H. H. te ‘s-Gravendeel – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – L.H. te Oud-Beijerland Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

L.H. te Oud-Beijerland – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – L.H. te Oud-Beijerland Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

J. v.d. S. te Westmaas – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – J.v.d.S. te Westmaas Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

J.H.U. te ‘s-Gravendeel – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – J.H.U. te ‘s-Gravendeel Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

A.K. te Heinenoord – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – A.K. te Heinenoord Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

J.S. te Goudswaard – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – J.S. te Goudswaard Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

J.H. te ‘s-Gravendeel – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – J.H. te ‘s-Gravendeel Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

B.G. te Westmaas – 1946

Bijzonder Gerechtshof  26 juni 1946 – B.G. te Westmaas Zitting van de Kamer Oud-Beijerland Maandag is de Oud-Beijerlandsche Kamer van het Dordtsche tribunaal begonnen met de behandeling van de zaken tegen hen, die zich tijdens den oorlog hebben gedragen in strijd met de belangen van het Nederlandsche volk, althans bewust afbreuk hebben gedaan, c.q. trachten […]

A.R. de R. te Strijen – 1946

Bijzonder Gerechtshof  27 maart 1946 – A.R. de R. te Strijen Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Verrader berecht De Bijzondere raad van Cassatie te Den Haag deed maandag uitspraak in de zaak tegen A.R. de R. te Strijen, die in den zomer van 1944 te Cillaarshoek opzettelijk aan patrouileerende […]

A.V. te Klaaswaal – 1946

Bijzonder Gerechtshof 21 januari, 25 februari, 8 maart 1946 – A.V. te Klaaswaal Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Lid van de S.S. Voor het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag, gepresideerd door mr. J. Th. Goossens, moest verschijnen A. V., chauffeur te Klaaswaal. Aan verdachte werd ten laste gelegd, dat […]

J.A. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof 27 november 1945 – J.A. te Strijen Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Vrijgesproken J.A. uit Strijen, die terecht had gestaan wegens het vrijwillig toetreden tot de Germaansche S.S. en vrijwillig werken in Duitschland, werd vrijgesproken. De advocaat-fiscaal had, wat het eerste feit betrof, vrijspraak verzocht, daar bleek, dat […]

Kampcommandant van M. te Oud-Beijerland – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – Van M. te Oud-Beijerland Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Kampcommandant staat terecht Den commandant van het interneeringskamp te Oud-Beijerland, Van M. werd ten laste gelegd, dat hij den gedetineerde H. Donkersloot, zou hebben mishandeld door hem te slaan met een gummistok, zoodat dit […]

Vader en zoon H. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – Vader en zoon H. te Strijen Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Vader en zoon H. moesten terecht staan omdat zij ook bij een zaak betrokken waren waar Duitschers mee gemoeid waren, althans de vader, want die had een melkwagen van de Duitschers aangenomen zonder […]

A.K. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – A.K., Strijen (eis en uitspraak) Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant De loondorscher A.K. , die met Duitschers babykleertjes had geruild werd terzake opzettelijke heling conform den eisch veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf.

T.W.N. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – T.W.N., Strijen (eis en uitspraak) Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Een druppeltje van den schoenenregen was ook in de woning van den arbeider T.W.N. terecht gekomen. Eén paar werkschoenen was zijn deel geworden. Voorts werd hem schuldheling van babykleertjes ten laste gelegd. Wat de […]

N. de W. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – N. de W., Strijen Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Ook Mej. N. de W. hadden de Duitschers met schoenen bedacht. Zij had twee paar gekregen en in ontvangst genomen zonder zich af te vragen of de Duitschers de schoenen niet ergens anders ‘geleend’ konden […]

J. v.d. L. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  26 oktober 1945 – J. v.d. L., Strijen (eis en uitspraak) Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant De eeuwige schuldige Tijdens de bezetting is er in alle toonaarden op de Duitschers gescholden. Niemand wilde met die “rotmoffen” maar iets te doen hebben…..behalve wanneer het er om ging goederen die […]

A.A. de M. te Strijen – 1945

Bijzonder Gerechtshof  19 oktober 1945 – A.A. de M., Strijen (Uitspraak) Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant De caféhouder A. A. de M. te Strijen tegen wien de procureur fiscaal van het Bijzondere Gerechtshof te Den Haag wegens verraad 5 jaar gevangenisstraf heeft geëischt, is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en […]