Categorie: Tribunaalzaak

Zaken die voor de rechter zijn geweest m.b.t. gebeurtenissen in WO2

1947 – Slachtoffer van verschillende factoren

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant P. Breure te Oud-Beijerland Aanklacht 31 januari 1947 Den landbouwer P. Breure te Oud-Beijerland werd ten laste gelegd dat hij geweest zou zijn: sympathiseerend lid van de N.S.B.; lid van den Nederlandschen Landstand, voor welke instelling hij buurtboerenleider was en den boerenleider voor den […]

1947 – Moffenkecht of geallieerde spion?

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant A.J. Mast te Oud-Beijerland Aanklacht 31 januari 1947 De volgende zaak droeg een zeer bijzonder karakter, omdat de tenlastelegging den beschuldigde teekende als een moffenknecht van de ergste soort, terwijl de verdediger hem schetste als iemand, die voor de geallieerden heeft gespionneerd en zich, […]

1947 – Huilen met de wolven

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Christiaan C. Kool te Oud-Beijerland Aanklacht 31 januari 1947 Als eerste stond terecht de voormalige onderluitenant van de Marechaussee te Oud-Beijerland, Christiaan C. Kool. Hem werden verschillende feiten ten laste gelegd. Hij zou sympathie getoond hebben voor nationaal-socialistische en Duitsche instellingen, door op een […]

1947 – Al vanaf 7 mei 1945 gedetineerd

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. Huisman te ‘s-Gravendeel Aanklacht 20 januari 1947 Vrijdag 17 Januari j.l. stond voor het Tribunaal te Dordrecht terecht S. Huisman, vlasser alhier. Hij was lid, groepsadministrateur en buurtleider van de N.S.B. geweest, tevens lid van de W.A. en het Economisch front. Zijn raadsman, […]

1946 – Van het eene naar het andere kinderkamp

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. Huisman te Oud-Beijerland Aanklacht en uitspraak 20 december 1946 Vervolgens kwam in behandeling de zaak tegen J. Huisman, echtgenoote van G. H. v. d. Tholen, huistrouw te Oud-Beijerland. Haar ten laste legging vermeldde, dat zij lid geweest was van de N.S.B.; dat zij […]

1946 – Beschuldigde bekende voordeel

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Mej. Hobo te Zuid-Beijerland Aanklacht 11 december 1946 Mej. Hobo, huisvrouw te Zuid-BeijerIand, werd ervan beschuldigd dat ze voordeel getrokken had uit het feit, dat haar man bij de weermacht werkte. Zij had van de N.S.D.A.P. uit Rotterdam extra-levensmiddelenbonnen gekregen. Beschuldigde bekende de ten […]

1946 – God straft zondig Nederlandsch volk

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Arie v.d. Marel te Oud-Beijerland Aanklacht 11 december 1946 In de volgende zaak stond terecht A. v. d. Marel, boekhandelaar te Oud-Beijerland. Hij werd ervan beschuldigd dat hij sympathiseerend lid van de N.S.B. was. Voorts, dat hij lid van den N. V. D. en […]

1946 – Hij bezocht Mussert persoonlijk

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant S. Beijer te Oud-Beijerland Aanklacht 11 december 1946 Aan S. Beijer, filiaalhouder van de VELO te Oud-Beijerland, werd ten laste gelegd, dat hij lid van het N.A.F. en plaatselijk leider van het Bureau voor Rechtszekerheid is geweest, in welke functie hij nogal wat leden […]

1946 – Bunkerbouwertje

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. Versendaal te Nieuw-Beijerland Aanklacht en uitspraak 11 december 1946 Als eerste verscheen Maandag voor de heren van het tribunaal J. Versendaal, aannemer te Nw.-Beijerland. Hem werd ten laste gelegd, dat hij bunkers, stellingen en andere versterkingen gebouwd heeft in de omgeving van Oud-Beijerland […]

1946 – Geen radio maar muziek

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Juffrouw Houw te ‘s-Gravendeel Aanklacht en uitspraak 22 november 1946 Juffrouw Houw uit ‘s-Gravendeel, de echtgenoote van Van Antwerpen, werd ervan beschuldigd, dat ze haar radio voor het open raam luid aanzette en dit voornamelijk wanneer er Duitsche of pro-Duitsche uitzendingen waren. Verder had […]

1946 – Chauffeur bij den Nachschub Rotterdam

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Gerard Hobo te Zuid-Beijerland Aanklacht 22 november 1946 Gerard Hobo te Zuid-Beijerland werd ervan beschuldigd vrijwillig toegetreden te zijn tot het N.S.K.K. waardoor hij eerst als chauffeur bij den Nachschub te Rotterdam en daarna bij het Reichsverkehrsministerium te Berlijn werkte. Hiervoor kreeg hij extra […]

1946 – Een echte uitslover

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Pieter Bijl te Strijen Aanklacht 22 november 1946 De koopman Pieter Bijl uit Strijen is onder de Strijensche bevolking heelemaal niet gezien, wat bleek uit de behandeling van zijn zaak. Hij werd ervan beschuldigd geabonneerd geweest te zijn op het Nat. dagblad en dat […]

1946 – Bakker bevriend met de Duitschers

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant A.J. Huison te ‘s-Gravendeel Aanklacht 22 november 1946 A. J. Huison, bakker te ‘s-Gravendeel, werd ervan beschuldigd eerst sympathiseerend en daarna werkelijk lid geweest te zijn van de N.S.B. Hij bezocht vergaderingen, had bijgedragen voor het verjaarsgeschenk voor den leider, las Vova, was colportatieleider […]

1946 – Bunkerbouwer in een bruin uniform

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. van Noordende te Oud-Beijerland Aanklacht 22 november 1946 J. van Noordende uit Oud-Beijerland verdiende naar zijn zin te weinig en meende, dat er voor hem meer te halen was bij de O.T. Later aangesloten bij het N.S.K.K., werkte hij in Frankrijk aan den […]

1946 – Een onvaderlandschlievende schoolmeester

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant H. Brussaard te Heinenoord Aanklacht 8 november 1946  H. Brussaard, hoofdonderwijzer te Heinenoord, had zich voor een heele wasehlijst van onvaderlandschlievende gedragingen te verantwoorden. Vanaf Januari 1943 was hij sympathiseerend lid van de N. S. B. en vanaf Februari 1944 lid. Voorts was hij […]

1946 – Gelokt met mooie beloften

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. Lous te Oud-Beijerland Aanklacht 8 november 1946 De monteur J. Lous te Oud-Beijerland moest zich verantwoorden omdat hij lid geweest is van de N. S. B. en dit bleef tot het einde van den oorlog; omdat hij lid is geweest van de motor-W. […]

1946 – Hij voelde dat het niet juist was

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant H.J. van Beusekom te Oud-Beijerland Aanklacht 8 november 1946 Om het gezin van zijn broer, die ernstig ziek was, uit financieele moeilijkheden te helpen, had de chauffeur H. J. van Beusekom te Oud-Beijerland zich vrijwillig gemeld bij het N.S.K.K., bij welk corps hij ongeveer […]

1946 – Een dronkemansbui met gevolgen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant B. Groeneweg te Strijen Aanklacht en uitspraak 8 november 1946 Den landarbeider B. Groeneweg te Strijen werden de volgende punten ten laste gelegd: Vanaf 1940 tien maanden chauffeur bij de Duitsche Weermacht; vrijwillig werken (putjes graven, voor de Weermacht; het verraden van vier radio-toestellen, […]

1946 – Voordeel voor de vischhandelaar

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant P. Both te Oud-Beijerland Aanklacht 25 oktober 1946 De zaak tegen den vischhandelaar P. Both te Oud-Beijerland, die uit de omstandigheden, veroorzaakt door de Duitse bezetting, voordeel zou hebben getrokken door met de Duitschers te Oostvoorne handel te drijven en daarbij groote winsten te […]

1946 – Zij erkende de feiten

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant G.E. van As te Puttershoek Aanklacht 25 oktober 1946 Mej. G.E. van As, zonder beroep, te Puttershoek, aan wie lidmaatschap van de N.S.B. tot het einde van den oorlog en het schenken van bijdragen aan Winterhulp en een kindertehuis van de N.S.B. werd ten […]

1946 – Hij vond de boete te hoog

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant M. Trouw te Zuid-Beijerland Aanklacht 25 oktober 1946 De landbouwer M. Trouw te Zuid-Beijerland kwam in beroep tegen zijn buitenvervolgingstelling, omdat hij de vijfhonderd gulden boete, die hij daarbij gekregen had, te hoog vond. T. werd vijf maanden gedetineerd, omdat hij lid van den […]

1946 – Melkboer in een kikkergroen pak

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant L. Boer te ‘s-Gravendeel Aanklacht 25 oktober 1946 De zaak van den melkboer L. Boer te ‘s-Gravendeel verschilde in zooverre van de vorige, dat B. bij het N.S.K.K. terecht gekomen was zonder het direct te willen, want toen hij een oproep kreeg om in […]

1946 – Een formulier laten teekenen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant H.D. van Ruiven te Oud-Beijerland Aanklacht en uitspraak 25 oktober 1946 De loswerkman H. D. van Ruiven te Oud-Beijerland had zich vrijwillig gemeld voor liet N.S.K.K., waar hij gedurende een half jaar in dienst was geweest. De beschuldigde zeide, dat hij geen kleeren en […]

1946 – Om menschen uit Duitschland te houden

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant P. Speelman te Zuid-Beijerland Aanklacht en uitspraak 25 oktober 1946 De eerste, die gisteren voor de Kamer Oud-Beijerland van het Dordtsche tribunaal verscheen, was de fruitkweeker P. Speelman te Zuid-Beijerland. Hem werden verschillende feiten ten laste gelegd. Vanaf 1934 tot het einde van den […]

1946 – Verklaring van Heinenoordsche notabelen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. Korpel te Heinenoord Aanklacht en uitspraak 9 oktober 1946 Sympathiseerend lidmaatschap van de N.S.B., een plaatselijk leidende functie in het N.A.F., actief medewerker van Winterhulp Nederland, het mogen behouden van zijn radio en het verraden van onderduikers, was hetgeen den havenarbeider J. Korpel […]