Categorie: Tribunaalzaak

Zaken die voor de rechter zijn geweest m.b.t. gebeurtenissen in WO2

1947 – Door hard te werken in de mijnen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant H. J. Uitterlinden te ‘s-Gravendeel Aanklacht 26 maart 1947 De mijnwerker. H. J. Uitterlinden, tuindersknecht te ‘s-Gravendeel, werd er van beschuldigd dat hij van 1941 af lid van de N.S.B. geweest was en N.S.B. vergaderingen had bezocht. Ook zou hij oefeningen voor de W.A. […]

1947 – Geen vrijwillige handel met de Duitschers

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Leendert van Leenen te Oud-Beijerland Aanklacht 21 maart 1947 Leendert van Leenen, koopman te Oud-Beijerland, werd ervan beschuldigd, dat hij geheel vrijwillig handel met leden van de Duitsche weermacht gedreven zou hebben. P. Vos van Mijnsheerenland, die enkele jaren besch.’s boekhouder geweest is, had […]

1947 – Een oude man onterecht van verraad beschuldigd

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Leendert Bouman te Strijen Aanklacht en uitspraak 21 maart 1947 Ook de beschuldiging van Leendert Bouman, koopman te Strijen, werd vervallen verklaard. Blijkens de dagvaarding zou ook hij met medewerking van Simons en Pico aardappelen geleverd hebben aan de Duitsche weermacht en arbeiders er […]

1947 – Onschuldig, gewerkt voor Vebena

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Pieter Bouman te Strijen Aanklacht en uitspraak 21 maart 1947 Pieter Bouman, landbouwer-koopman te Strijen, zou volgens de beschuldiging in samenwerking met Simons en Pico, officieren van het Sonderkommando, aardappelen geleverd hebben aan de Duitsche Weermacht en arbeiders ermee gedreigd hebben, dat ze „eingesperrt” […]

1947 – Bij Arnhem tegen de geallieerden gevochten

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant C. P. van Waardenburg te ‘s-Gravendeel Aanklacht 12 maart 1947 C. P. van Waardenburg, chauffeur te ‘s-Gravendeel was van 1940 af lid van de N.S.B. geweest; hij had bijgedragen aan het verjaarsgeschenk voor den leider; was als W.A.-lid aangesloten geweest; had van Juni ’40 […]

1947 – Aan het Oderfront tegen de Russen gevochten

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant B. Brabers te Oud-Beijerland Aanklacht 12 maart 1947 B. Brabers, landarbeider te Oud-Beijerland, was begin ’45 vrijwillig tot den Landstorm Nederland toegetreden en was in opleiding geweest in Hoogeveen en een kamp bij Praag. Hij had de uniform gedragen en was gewapend geweest. Als […]

1947 – Geen verraad óm het verraad

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant M.P. Reedijk-Herweijnen te Heinenoord Aanklacht 7 maart 1947 Mej. M. P. Reedijk-Herweijnen, huisvrouw te Heinenoord, werd ervan beschuldigd, dat zij voor de Duitschers kleeren gewasschen had, huishoudelijk werk in de Weermachtskeuken verricht had èn voorts, dat zij den onderduiker Jan Resoort aan den N.S.B. […]

1947 – Tuinder in vliegtuigmotorenfabriek in Kassel

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant E. Batenburg te Oud-Beijerland Aanklacht 7 maart 1947 E. Batenburg, tuinder te Oud-Beijerland, werd ten laste gelegd dat hij vanaf Aug. ’41 lid van de N.S.B. is geweest, van Mei ’42 tot Nov. ’42 vrijwillig in een vliegtuigmotorenfabriek te Kassel gewerkt had en vervolgens […]

1947 – Ruzie met dominee Nijenhuis

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant R. Saarloos te Maasdam/Zuidland Aanklacht 7 maart 1947 Mej. R. Saarloos, hulp in de huishouding, thans wonende te Zuidland, had, nadat zij te Maasdam van een kennis gehoord had dat Ds. Nijenhuis aldaar, van den kansel o.a. haar naam had genoemd, in verband met […]

1947 – Geen verraad maar dronkenschap

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant N. Boertje te Klaaswaal Aanklacht 7 maart 1947 „Onvoorzichtig” noemde de raadsman, Mr. Beernink uit Klaaswaal, het van mej. N. Boertje, toen deze onder invloed van alcohol in een dusdanigen toestand was geweest, dat zij den Duitschers zou hebben verteld, waar bij de Gebr. […]

1947 – Hij had er berouw van

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant W. van Antwerpen te ‘s-Gravendeel Aanklacht 7 maart 1947 De ‘s-Gravendeelsche fabrieksarbeider W. van Antwerpen is sinds ’36 lid geweest van de N.S.B., had regelmatig vergadering en hagepreeken bezocht en met Vova gecolporteerd. Voorts zou hij zich in ’41 opgegeven hebben voor de W.A. […]

1947 – Anonimiteit is het schild van de duivel

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J.H. Troost te Zuid-Beijerland Aanklacht en uitspraak 7 maart 1947 Mej. J. H. Troost te Zuid-Beijerland werd ervan beschuldigd, dat zij in December ’44 als tolk in dienst is geweest van den Ortskommandant te Zuidzijde. Besch. erkende dit feit. De omstandigheden waren echter zoo […]

1947 – Uitspraak afgekeurd door fiateur

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant P.A. Verkerk te ‘s-Gravendeel Uitspraak 28 februari 1947 Door het Tribunaal te Dordrecht werd P.A. Verkerk, varkenshandelaar, veroordeeld tot 4 jaar interneering, ontzetting uit de kiesrechten en uit het recht om ambten te bekleeden. Zaak opnieuw behandeld 31 oktober 1947 De ‘s-Gravendeelse varkenshandelaar P. […]

1947 – Weinig varkens worden zo oud als Hitler

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Pieter Bijl te Strijen Aanklacht 26 februari 1947 De laatste verdachte die terecht moest staan, Pieter Bijl, landarbeider te Strijen, had zich te verantwoorden wegens dienstneming bij de Waffen S. S., het afleggen van den eed van trouw aan Hitler en het vechten tegen […]

1947 – Gelooven alles wat er in de krant staat

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Leendert J. Kruithof te Piershil Aanklacht 26 februari 1947 Leendert J. Kruithof, tuinarbeider te Piershil werd beschuldigd in 1943 enkele maanden sympathiseerend lid van de N.S.B. te zijn geweest, de propaganda te hebben bevorderd, met „Zwart front” en „Volk en Vaderland” te hebben gecolporteerd, […]

1947 – óf de kogel óf de S.S

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Chr. Kerel Heins te ‘s-Gravendeel Aanklacht 26 februari 1947 Ook de bankwerker Chr. Kerel Heins uit ‘s-Gravendeel werd vrijwillige dienstneming bij de S. S. ten laste gelegd. Verd. verklaarde dienst te hebben gedaan bij een pantserafdeeling als monteur in Kurland. Hij was te werk […]

1947 – Ik heb gestreden in Godsvertrouwen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Adrianus Pegels te Klaaswaal Aanklacht 26 februari 1947 De eerste beklaagde die na deze uitspraken voor de groene tafel moest verschijnen was den landarbeider Adrianus Pegels uit Klaaswaal, die zich te verantwoorden had wegens het in dienst reden hij de Waffen S.S. en het […]

1947 – Churchill in handen der Engelsche joden

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Dirk Verschoor te Strijen Aanklacht 14 februari 1947 Dirk Verschoor, rijwielhandelaar te Strijen, werd ervan beschuldigd, dat hij geweest zou zijn: van Mei ’41 tot Febr. ’45 lid van de N.S.B., plaats vervangend groepsleider, groepsadministrateur, groepsmateriaalbeheerder, kringvertegenwoordiger voor Sociale Zaken, kringvertegenwoordiger voor het Front […]

1947 – Overval op het postkantoor

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. Fransen te Oud-Beijerland Aanklacht en uitspraak 14 februari 1947 J. Fransen, voormalig directeur van het postkantoor te Oud-Beijerland, werd ten laste gelegd, dat hij in den nacht van 20 op 21 Januari 1944 bij een overval op het postkantoor aldaar, de politie een […]

1947 – Leepe menschen zijn nog niet slim

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. H. Uiterlinde te ‘s-Gravendeel Aanklacht 14 februari 1947 J. H. Uiterlinde, tuinder te ‘s-Gravendeel, werd ten laste gelegd, dat hij van Jan. ’42 tot Nov. ’42 sympathiseerend lid van de N.S.B. geweest zou zijn en zou hebben bijgedragen aan den N.V.D. Voorts zou […]

1947 – Gedwongen of vrijwillig helper van de Duitschers

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant H. Kruithof te Strijen Aanklacht 5 februari 1947 De tenlastelegging van H. Kruithof, loondorscher te Strijen, vermeldde, dat beschuldigde motoren en tractoren zou hebben, dat dit koolzaad terug gebracht waarop deze tot vordering overgingen. Ook zou hijzelf op naam van de Duitschers gevorderd hebben. […]

1947 – Slachtoffer van de omstandigheden?

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant W. Kooiman te Heinenoord Aanklacht 5 februari 1947 W. Kooiman te Heinenoord werd ten laste gelegd, dat hij lid geweest was van de N.S.B. en vrijwillig als chauffeur voor de Weermacht gereden zou hebben; als chauffeur van het N.S.K.K. in Rusland geweest zou zijn; […]

1947 – Als SS-er bij Duitsche Roode Kruis

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Corn. B. Hagoort te Mijnsheerenland Aanklacht 5 februari 1947 Corn. B. Hagoort, ziekenverpleger te Mijnsheerenland, moest vervolgens voor de heeren van het tribunaal verschijnen. Zijn tenlastelegging luidde, dat hij vrijwillig van April 1941 tot Juli 1944 bij het Duitsche Roode Kruis werkzaam geweest zou […]