Categorie: Tribunaalzaak

Zaken die voor de rechter zijn geweest m.b.t. gebeurtenissen in WO2

1949 – Meer pro-Bols dan pro-Duits

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Jac. de Vlaming te ‘s-Gravendeel Aanklacht en uitspraak 25 maart 1949 Voor. de Dordtse Kamer van het Haagse Bijz. Gerechtshof stond terecht de ‘s-Gravendeelse graanhandelaar Jac. de Vlaming. De ten laste legging luidde in de min of meer ingewikkelde gerechtelijke taal: „dat hij in […]

1949 – Hij leerde de NSB-ers liedjes zingen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant K. Hofman te Numansdorp Aanklacht 16 maart 1949 Omdat hij zo’n heel grote voorstander was van de geleide economie, was de manufacturier K. Hofman uit Numansdorp bij de N.S.B. gegaan. „Het is jammer, er waren geen andere partijen, en ik had geen keus”, zei […]

1949 – Hij maakte de Hoekschewaard onveilig

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Hij maakte de Hoekschewaard onveilig – Bron: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde 19 januari 1949  Aan de tandtechniker, J.M. Holm uit Zierikzee was ten laste gelegd dat hij te Strijen, Oud-Beijerland, Puttershoek en omliggende gemeenten tussen Maart ’44 en Sept. ’44 deel […]

1948 – De schrik van ‘s-Gravendeel?

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant H.J. Kwaak (Quaak) te ‘s-Gravendeel Aanklacht 22 november 1948 Heden (Maandag) behandelde de Dordtse kamer van het Haagse bijzondere gerechtshof de zaak van H. J. Kwaak, ook genaamd „de schrik van ‘s-Gravendeel”. Kwaak werd ervan beschuldigd op 7 Sept. ’41 een aantal jongens te […]

1948 – Foute en goede dingen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Wilhelmus Johannes van Hees te Oud-Beijerland Aanklacht en uitspraak 14 mei 1948 De tenlastelegging tegen Wilhelmus Johannes van Hees, ambtenaar te Oud-Beijerland, verluidde, dat hij: in Augustus 1940 lid werd van de N.S.B., werkzaam was als groepbeheerder, groepsadministrateur, groepsvertegenwoordiger, materiaalbeheerder, kring penningmeester en vertegenwoordiger […]

1948 – Applaus op de tribune

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. Lekkerkerker te Oud-Beijerland Aanklacht en uitspraak 17 maart 1948 Ds. J. Lekkerkerker, voormalig predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Oud-Beijerland, momenteel predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Westbroek (U) was op grond van het over hem samengestelde dossier door de procureur-fiscaal […]

1948 – Geen fraaie reputatie

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant G.W. Hofman te Numansdorp Aanklacht 4 februari 1948 De adv. fiscaal bij het. Haagse Bijz.. Gerechtshof had weinig goeds te zeggen over de chauffeur G. W. Hofman uit Numansdorp. In het interneringskamp gedraagt hij zich ongunstig en in het jeugdhuis waarin hij vertoefde, was […]

1947 – Hij stond verbaasd over zo’n leugen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant G. Reedijk te Heinenoord Aanklacht en uitspraak 3 december 1947 G. Reedijk, expediteur te Heinenoord werd er van beschuldigd dat hij in September 1944 bij de Zwijndrechtse expediteur Sloof in tegenwoordigheid van een Duitser twee Badford cardans weggehaald zou hebben tegen betaling van f […]

1947 – Door holle phrases laten meeslepen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant W.C. de Kreek te Strijen Aanklacht 22 oktober 1947 W. C. de Kreek, vlasarbeider te Strijen, werd ten laste gelegd dat hij : lid van de N.S.B., W.A., Ned. Volksdienst en plaatselijk leider voor het Ned. Arb. Front is geweest; de propaganda bevorderd heeft […]

1947 – Hij voelde zich verontwaardigd

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant T. v.d. Heiden te Oud-Beijerland Aanklacht 27 augustus 1947 T. v. d. Heijden, chauffeur te Oud-Beijerland, die chauffeursdiensten voor de Duitsers had verricht, kon zich niet verenigen met de uitspraak van de procureur-fiscaal, die hem het recht had ontzegd om bij de gewapende macht […]

1947 – Verloofd met een Duitse soldaat

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant E. Saarloos te Maasdam Aanklacht 27 augustus 1947 Dezer dagen stond voor het Haagse Tribunaal terecht de 23-jarige dienstbode E. Saarloos uit Maasdam. Haar werd ten laste gelegd, dat zij de burgemeester van Maasdam moeilijkheden met de S.D. bezorgd zou hebben en in Den […]

1947 – Koerier in het werkkamp Bochum

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. de Reus te Vuurbaken Oud-Beijerland Aanklacht 6 augustus 1947 De landarbeider J. de Reus van het Vuurbaken onder Oud-Beijerland werd in Juni ’41 lid van de N.S.B. en W.A., werkte vrijwillig in Duitsland, ging in Maart 1942 naar het N.S.K.K. waar hij in […]

1947 – Hij leverde gevaar op voor zijn omgeving

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant B.W. Schipper te Oud-Beijerland Aanklacht 6 augustus 1947 Een lange beschuldiging en een ingewikkelde zaak bleek die tegen B. W. Schipper, koopman te Oud-Beijerland, te zijn, die ervan werd beschuldigd, dat hij zich in ’40 als voorlopig en in ’41 als lid zou hebben […]

1947 – Vera, een slechte en gemene N.S.B.-er

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant G. de Ruiter-Gardenier te Puttershoek Aanklacht 25 juli 1947 In de zitting van 3 Juli j.l. was voor de heren verschenen mej. G. de Ruiter-Gardenier, huisvrouw te Puttershoek. Haar werd ten laste gelegd, dat zij aan zekere H.N. Vera te Dordrecht gezegd zou hebben, […]

1947 – Vele duizenden lopen vrij rond

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant W.A. Dee te Oud-Beijerland Aanklacht 4 juli 1947 W. A. Dee, stoker te Oud-Beijerland, was door de off.-fiscaal ontzet uit de rechten van kiezen en verkiesbaarheid, dienen bij de gewapende macht en ambten-bekleden. Verder was hem een voorwaardelijke internering opgelegd van 3 jaar met […]

1947 – Geen verrader

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J. v. d. Linden, landarbeider te Strijen Aanklacht 30 mei 1947 De beschuldiging tegen J. v. d. Linden, landarbeider te Strijen, verluidde dat hij in Dec. ’44 tijdens een verhoor, hem afgenomen door de Duitser Schröder, gezegd zou hebben: „Ach mensen, wij zijn toch […]

1947 – Hij bleef halsstarrig ontkennen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Gerrit Hagoort te Numansdorp Aanklacht 9 april 1947 Gerrit Hagoort, veehandelaar te Numansdorp werd ervan beschuldigd, dat hij: van Dec. ’42 tot de capitulatie sympathiseerend lid van de N.S.B. is geweest; zich in Februari ’44 vrijwillig heeft aangesloten bij de landwacht Nederland en daarvoor […]

1947 – Hij zal zijn pensioen moeten missen

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant Jan Wander te Klaaswaal Aanklacht 2 april 1947 Gisteren diende de zaak van Jan Wander, gewezen onder-luitenant der marechaussee, wonende te Klaaswaal. Hem werd ten laste gelegd, dat hij: van Juli 1941 tot Januari 1945 lid geweest is van de N.S.B. en van de […]

1947 – SS-chauffeur van den Oberführer Kramm

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant J.W. Roest te Zuid-Beijerland Aanklacht 26 maart 1947 J. W. Roest, chauffeur te Zuid-Beijerland, werd ervan beschuldigd dat hij lid van de N.S.B. geweest was en samen met Speelman en Saarloos V-papiertjes aangeplakt had. verder was hij W.A.-lid geweest en zou hij geabonneerd geweest zijn […]

1947 – Met een vijand tegen een vijand?

Terug naar de indexpagina – Uitleg over tribunaalverslagen in de krant C. Langstraten te Nieuw-Beijerland Aanklacht 26 maart 1947 De beschuldiging tegen C. Langstraten, landarbeider te Nieuw-Beijerland, verluidde, dat hij in 1941 lid geworden was van de N.S.N.A.P., in datzelfde jaar vrijwillig tot de S.S. toegetreden was, te Sennheim in de Weersportafdeeling opgeleid was en […]