Categorie: 10-14 mei 1940

Teksten en foto’s uit de periode 10 mei 1940 – 14 mei 1940.

2022 – Het verhaal aan onze kant moet duidelijk worden

Veteraan Dominic Hoogsteder zet zich in voor eerherstel gevallenen mei 1940 Bron: In de Hoeksche Waard Exclusief van 18 oktober 2022 stond onderstaand artikel (PDF downloaden: HWE-oktober2022-herdenkingsmonument) In deze krant werd in april 2021 gepubliceerd over de verplaatsing van het herdenkingsmonument bij de Barendrechtse Brug, getiteld ‘Het is ons monument niet meer’. De strekking was […]

In de chaos van mei 1940 (deel 3 – Piershil, Goudswaard en Nieuw-Beijerland)

In de chaos van mei 1940 (deel 3) Bron: In de Hoeksche Waard Exclusief van 14 juni 2022 stond onderstaand artikel (PDF downloaden: HWE-hwmei1940-deel3 Deel 3 – Piershil, Goudswaard en Nieuw-Beijerland Op 14 juni 1940 rapporteerde burgemeester (van Piershil, Goudswaard en Nieuw-Beijerland) Hammer desgevraagd over het gedrag van Nederlandse militairen tijdens de  oorlogsdagen. De verklaringen […]

1940-1947 – Schade aan woonhuizen Numansdorp

Onderstaande documenten hebben betrekking op de oorlogsschade aan de huizen in Numansdorp. Het document uit 1940 heeft betrekking op het zogenaamde Herstelfonds; dit werd opgezet door Duitsers en was dus halfslachtige hulp. Na de oorlog werd het project opnieuw opgepakt, deze keer door de Nederlandse regering. Die hulpverlening verliep een stuk beter, al liep de […]

In de chaos van mei 1940 (deel 1 – Oud-Beijerland)

In de chaos van mei 1940 (deel 1) Bron: In de Hoeksche Waard Exclusief van 14 april 2022 stond onderstaand artikel (PDF downloaden: HWE-hwmei1940-deel1)  Deel 1 – Oud-Beijerland Op 18 juni 1940 rapporteerde burgemeester Diepenhorst van Oud-Beijerland desgevraagd over de gedragingen van de Nederlandsche militairen bij het uitbreken van de oorlog. Bij zijn verslag aan […]

1940 – Legerings-Rapport Vak Numansdorp

Op 24 april werd een Legerings-Rapport gemaakt van de Groep Spui Vesting Holland, betreffende de troepen in het vak Numansdorp. De rapportage per legeringsplaats zag er als volgt uit: Oud-Beijerland – Oude kwartieren werden goed bevonden. In de Christelijke bewaarschool zijn nieuwe troepen ondergebracht. Er ontbreken kribben en griepschotjes. Numansdorp – Op Fort Buitensluis is […]

1940 – Dokter veroorzaakt onrust in Goudswaard

In de chaotische meidagen van 1940 veroorzaakte de dokter van Heinenoord onrust in Goudswaard. De veldwachter Masterbroek rapporteerde een maand later over deze gebeurtenis.    Rapport. Ter voldoening aan de door UE.Ab. gegeven opdracht, heb ik, ondergeteekende, J.W. Mastenbroek, gemeente-veldwachter te Goudswaard, enz. beleefd de eer het navolgende te rapporteeren: “In den avond van dertien […]

2016 – De kazematten in het fort

Sinds de openstelling van het fort in Numansdorp zijn ook de kazematten daar toegankelijk geworden voor het publiek. Er bevinden zich daar twee exemplaren die net als de rest deel uitmaakten van het Zuidfront in de Hoeksche Waard. Het jaartal 1940 (bouwjaar) is in beide ingangen goed waarneembaar. Kazemat 1 Wat lastig toegankelijk, zeker bij regenachtig […]

Op zoek naar de Kazematten – Deel 1

In Nederland zijn ongeveer 1500 kazematten gebouwd. Ook het Zuidfront in de Hoeksche Waard was rijkelijk bedeeld met deze groepsschuilplaatsen. Een kazemat is geen gevechtsbunker, maar een schuilplaats voor 12 man, zo’n 75 meter achter de plaats waar men de gevechten zou verwachten. Het vechten zelf gebeurde in veldstellingen, loopgraven e.d. ‘De schoorsteen’ bovenop werd […]

Cornelis van ‘t Hof, † 12 mei 1940

In augustus 1939 begint de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger. Uiteindelijk worden driehonderdduizend manschappen opgeroepen. Onder hen de op 7 december 1908 geboren Heinenoorder Cees (Cornelis) van ‘t Hof. Cees is gehuwd met Adriana van der Merwe en woont aan de Buitendijk in ‘de Noord’. Hij werkt als arbeider op de boerderij Midden-Leeuwenstein. Van […]

De 21 kazematten in de Hoeksche Waard

De kazematten in de Hoeksche Waard maken onderdeel uit van de „Zuidfront Vesting Holland‟. Deze nederlandse verdedigingslinie is gerealiseerd tussen 1922 en 1940. Toen in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, mobiliseerde Generaal Winkelman de Nederlandse troepen. In de periode tussen februari en mei 1940 werden op tactische locaties, langs het Haringvliet, verschillende betonnen groepschuilplaatsen (kazematten) gebouwd. Het model van […]

Kazemat ‘Vesting Holland’ te Goudswaard

Tussen 1929 en 1940 werden in Nederland tientallen grote kazematten of bunkers gebouwd. Deze waren bedoeld voor mitrailleurs en licht geschut, volgens de aanwijzingen in de Voorschriften Inrichtingen Stellingen (VIS) voor het bouwen van gewapend betonnen schuilplaatsen en gevechtsopstellingen. Het wegens tijdsomstandigheden ongewenste woord ‘gevechtsopstellingen’ was hier versluierd omschreven als ‘schuilplaatsen’. Het model van de kazematten […]