1944 – Handleiding ‘Het plakken van affiches’

Klik voor vergroting

In februari 1944 ontvingen alle ‘Heeren Burgemeesters’ in Nederland de zoveelste instructie (verordening) van de Duitse bezetter. Deze keer was het onderwerp het ‘Aanplakken van biljetten’. De brief verwijst naar onderstaande meegestuurde handleiding en bevat instructies m.b.t. uitzonderingen. Dit schrijven en deze handleiding is afkomstig uit het archief van de gemeente Klaaswaal.   

In verband met het feit, dat het aanbrengen van aanplakbiljetten op de daarvoor bestemde plaatsen veel te wenschen verlaat, heeft de Commissaris-Generaal voor bijzondere aangelegenheden (Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda) een terzake dienende handleiding doen samenstellen. Deze handleiding is aan de verschillende afficheeringsbureaux ter uitreiking aan de aanplakkers toegezonden. Aangezien deze handleiding ook voor U van belang is met name ook met het oog op het aanbrengen van biljetten, bedoeld onder punt 10 van de uniforme aanplakregeling (circulaire van 19 Juli 1943 No 12300 Afd. B.B. (Bureau B.Z.). moge ik U een exemplaar dezer handleiding hierbij doen toekomen. Op het, gestelde op de laatste bladzijde vestig ik Uw aandacht, met verzoek te willen zorgdragen, dat daaraan ook bij het aanbrengen van biljetten, bedoeld onder punt 10 van de uniforme aanplakregeling, de hand gehouden wordt. Voorts breng ik te Uwer kennis, dat biljetten van het formaat 110 X 80 cm, ingevolge een bijzondere regeling van het Rijks-commissariaat, bij hooge uitzondering zullen worden uitgegeven en aangeplakt, zulks in afwijking van de Papierbesparingsvoorschriften 1943 No 1 (Ned. Stct. van 1 Juli 1943 No. 125) en mijn circulaires van 20 November 1943 No 14976 afd. B.B. (B.Z.). Tenslotte deel ik U mede, dat voor theateraankondigingen een regeling in overweging In afwachting daarvan mogen deze aankondigingen echter niet op de aanplakgelegenheden voor niet-commercieele doeleinden worden aangebracht.

Handleiding ‘Het plakken van affiches’ – februari 1944

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *