1944 – Duitsers verbouwen café in Sas

Facebooktwitter

Een bezoek van een eenheid van de Duits Wehrmacht aan het café van M. Boer in Strijensas ging niet bepaald onopgemerkt voorbij. Na het optrekken van de stofwolken kon in het bijzijn van Luitenant Neunkirchen de schade worden opgemaakt. 

Document ‘Schaderapport Café M. Boer’ – augustus 1944

Document ‘Schade aan café door Duitse weermacht’ – 11 augustus 1944

Aan Ortskommandantur Dordrecht

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een rapport van den gemeente-architect van Strijen terzake van de opgenomen schade, veroorzaakt door een onderdeel der Duitse weermacht, aan het Café met inventaris van den Heer M. Boer te Strijensas. Het bedoelde militaire onderdeel heeft omstreeks 8 Augustus 1944 Strijensas verlaten. De bevelvoerende officier Leutnant Neunkirchen heeft met den eigenaar de schade opgenomen, en heeft erkend dat deze schade door de Duitse weermacht dient te worden vergoed. Ik verzoek U beleefd te willen bevorderen dat het bedrag der schade, ad f. 485-, wordt vergoed door bijschrijving op postrekening 44246, ten name van het gemeentebestuur van Strijen. Na ontvangst van dit bedrag zal het aan den belanghebbende worden afgedragen. (Getekend burgemeester Bolman).

   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *