1940 – Erewoord of Colditz

Op 20 juni 1940 werd bepaald dat de dienstplichtige Nederlandse militairen werden ontslagen; wie geen werk had kon zich vrijwillig melden voor werk in Duitsland. Met als alternatief de werkverschaffing (Opbouwdienst). Voor de meer dan 14.000 beroepsmilitairen gold een andere regeling: ze moesten hun erewoord geven aan de bezetter. Wie de verklaring tekende kwam op vrije voeten. Wie weigerde (dat waren circa 70 personen) werd krijgsgevangen gemaakt en belandde in krijgsgevangenschap, onder meer in het beruchte Slot Colditz (bekend van de televisieserie).
Ehrenwörtliche Erklärung – Verklaring op eerewoord

Ich erkläre hierdurch ehrenwörtlich, dass ich in diesem Kriege, solange sich die Niederlande im Kriegszustand mit dem deutschen Reich befinden, an keiner Front mittelbar oder unmittelbar mich am Kampfe gegen Deutschland beteiligen und keine Handlung oder Unterlassung begehen werde, die dem Deutschen Reich in irgendwelcher Art schaden könnte.

Hierdoor verzeker ik op eerewoord, dat ik gedurende dezen oorlog althans zoolang Nederland zich met het Duitsche Rijk in oorlogstoestand bevindt, aan geen enkel front noch direct, noch indirect zal deelnemen aan den strijd tegen Duitschland. Ik zal geen handeling begaan of verzuim plegen, waardoor het Duitsche Rijk schade, van welken aard ook, zou kunnen lijden.

Document ‘Verklaring op erwoord’ – 14 juli 1940

Aart Berkman uit Strijen ondertekende op 14 juli 1940 de verklaring.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *