1940 – Dansvermaak verboden (Klaaswaal)

In oktober 1940 werd in Nederland openbaar dansvermaak tot nader order verboden. Er stond een flinke straf op het negeren van de verordening, zoals in dit exemplaar ondertekend door burgemeester De Zeeuw van Klaaswaal valt te lezen. Ook in de krant werd e.e.a. nog eens benadrukt.   

Verordening Klaaswaal – 31 oktober 1940

Dansverbod, Bron: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde, 29 oktober 1940

Het Zaterdag verschenen verordeningenblad bevat een besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van Justitie, van Binnenlandsche zaken en van Sociale zaken betreffende dansvermaak. Hierin wordt bepaald, dat openbaar dansvermaak tot nader order is verboden. Niet openbaar dansvermaak is tot nader order verboden, indien het door vereenigingen van personen met of zonder rechtspersoonlijkheid (vereenigingen, bonden, organisaties en soortgelijke instellingen) of stichtingen wordt georganiseerd. Met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste duizend gulden of met een van deze straffen wordt, voor zoover bij andere bepalingen geen zwaardere straffen zijn bedreigd, gestraft hij, die aan dansvermaak, als hierboven bedoeld, deelneemt, zoodanig dansvermaak organiseert of voor zoodanig dansvermaak een localiteit beschikbaar stelt. Organiseert een al of niet rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging van personen of een stichting een verboden dansvermaak, of stelt zij voor een dusdanig dansvermaak een localiteit ter beschikking, dan wordt met gelijke straffen tevens hij bestraft, die de opdracht daartoe heeft gegeven of die daarbij de feitelijke leiding had.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *