1953 – Herdenking gevallenen Barendrechtse brug

Bron: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 26 mei 1953

Gevallenen herdacht bij Barendrecht

Op de Tweede Pinksterdag, om vier uur ‘s middags, werd aan de Barendrechtse brug de jaarlijkse bijeenkomst gehouden van oud-militairen, behorende tot het derde Grensbataljon, voor het uitbreken van de oorlog gelegerd in Brabant en op de 10de Mei 1940 gedirigeerd naar de omgeving Barendrecht om te trachten de Waalhaven op de Duitsers te heroveren. Nabij de Barendrechtse brug sneuvelden tijdens de Meidagen 23 Nederlanders. Nadat de bijeenkomst was geopend door de reserve-kapitein A. J. Dorreman, commandant van de tweede compagnie, derde Grensbataljon, en door de commandant van het Grensbataljon een herdenkingsrede was uitgesproken, werd een stille ommegang gemaakt naar het monument op de zuidelijke oever van de Oude Maas, waar door strijders van boven de rivieren en die uit Brabant kransen werden neergelegd. Door ambtsbezigheden kon de burgemeester van Heinenoord, de heer Bommel, niet op de vastgestelde tijd bij het monument aanwezig zijn. Hij heeft echter reeds ‘s morgens om elf uur in tegenwoordigheid van zijn beide wethouders een krans aan de voet van het monument neergelegd.

Burgemeester Van Bommel uit Heinenoord legde Zaterdag in bijzijn van de twee wethouders uit zijn gemeente, de heren C. J. Hage en T. Wander, en de commandant van de Tweede Compagnie, Derde Grens-bataljon, A. J. Dorreman, namens de gemeente Heinenoord, bloemen bij het monument aan de Barendrechtse brug.

Bron: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 24 april 1953

Herdenkingsbijeenkomst 3 G.B. aan de Barendrechtsche brug

Trouwe lezers van dit blad zullen zich herinneren dat op Zaterdag 27 September 1952 de onthulling plaats vond van het monument aan de Barendrechtsche Brug voor de gevallen uit de Meidagen van 1940 behorende tot het 3e Grensbataljon. Bij die onthulling werd tevens besloten op de Nationale Herdenkingsdag 4 Mei a.s. opnieuw bij het monument samen te komen. Doordat de meeste oud-strijders van het voormalige 3e Grens-bataljon op te grote afstand van de Barendrechtsche Brug woonachtig zijn en bovendien In iedere gemeente op de 4 Mei een dodenherdenking plaats vindt, heeft het Comité van het voormalig 3e Grensbataljon in overleg met de burgemeesters der gemeenten Heinenoord, Puttershoek en Barendrecht besloten, de jaarlijkse herdenking van onze gevallenen dit jaar te houden aan de Barendrechtsche Brug en wel op 25 Mei a.s. 2e Pinksterdag. Het Comité hoopt daarmede te bereiken dat een zo groot mogelijk aantal deelnemers uit Brabant, de omgeving Den Haag, Gouda en Rotterdam en Hoeksche Waard aanwezig zullen zijn, en vooral ook degenen die bij de onthulling van het monument niet aanwezig konden zijn. Laten wij nimmer vergeten dat onze gevallenen het hoogste en kostbaarste wat zij bezaten – HUN LEVEN – offerden voor onze vrijheid. Tijdstip. plaats van samenkomst, wijze van vervoer enz. zullen zo spoedig mogelijk nader worden bekend gemaakt. Het Comité rekent op U ALLEN. Namens het Comité, A. J. Dorreman, voorm. C. 2-3 G.B.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *