1952 – Opdat we ons doel zo spoedig mogelijk bereiken

Met deze laatste oproep werden de benodigde gelden bijeen gebracht om het monument en de onthulling te kunnen bekostigen.  

Beste Vrienden,
Meer dan een jaar is hef geleden dat we voor het laatst te Rozendaal als oud 3 G.B-ers bijeen kwamen en de plannen bespraken op welke wijze uitvoering zou moeten worden gegeven aan het door ons gestelde doel: een monument voor onze gevallenen aan de Barendrechtse Brug. Lang, te lang heeft het Comité U in het onzekere gelaten omtrent de uitvoering van deze plannen.. De beslissing die genomen meest worden was lang niet gemakkelijk. Voor velen onzer zijn de financiële omstandigheden niet van die aard dat op grote geldelijke bijdragen kan worden gerekend. Velen Uwer brachten ook reeds bij hun jaarlijkse bezoeken aan Rozendaal een geldelijk offer. Ondanks de tegenslagen, die werden ondervonden, heeft het Comité gemeend U niet langer in het onzekere te mogen laten en deelt U hierbij mede, dat als gevolg van een onlangs genomen besluit, het Comité aan de beeldhouwer M. van Gils te Rotterdam, als ontwerper van het monument, opdracht heeft gegeven met het beeldhouwwerk te beginnen, zie ook 1952 – De maker van het monument) in de overtuiging daarmede te hebben gehandeld in de geest van U allen en tevens in het vertrouwen, op Uw volle medewerking en financiële steun mogen rekenen. Uit bijgevoegde kaart kunt ge een voorstelling maken, hoe het zal worden als we allen onze plicht doen. Die plicht te vervullen moet ons een eer zijn. Het zal echter voor iedereen wel duidelijk zijn dat het Ccmité niet over voldoende geldmiddelen beschikt om nu reeds alles te kunnen bekostigen, temeer het zeker tot onze taak behoort, ook de nabestaanden van onze gevallenen, op onze kosten, bij de onthulling aanwezig te doen zijn. Terwijl de kosten voor het monument aanvankelijk f3500,- bedroegen, heeft de heer van Gils, rekening houdende met het doel, dit bedrag teruggebracht tot f 2000, een zeer belangrijke tegemoetkoming.

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *