Ook Strijen op 14 mei gebombardeerd

De herdenking van het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 heeft deze week veel aandacht gekregen in de krant. „Terecht,” schrijft Arie Voordendag uit Strijen, “maar mij is opgevallen dat met geen woord wordt gerept over het bombardement op de gemeente Strijen, dat op vrijwel hetzelfde tijdstip werd uitgevoerd.” Buiten de Hoeksche Waard valt de aandacht voor dit oorlogsgeweld in het niet bij het Rotterdamse inferno, maar voor Strijen waren de gevolgen misschien wel even ingrijpend. „Algemeen wordt aangenomen dat een van de eskaders, die tot doel hadden Rotterdam te bombarderen, dit niet deed omdat inmiddels duidelijk was dat dit bombardement niet moest worden uitgevoerd. Dit eskader kreeg opdracht de hoofdweg vanaf het Strijense Sas naar het noorden te bombarderen,” schrijft Voordendag. „Het gevolg hiervan was dat een vijftiental Heinkel bommenwerpers een bom- en mitrailleuraanval uitvoerde op de Keizersdijk, de Nieuwestraat en Kerkstraat te Strijen en Strijensas.” Bij deze aanval door het zogenoemde Höhne-eskader vielen acht doden en werden zestig woningen volledig vernield of liepen zware schade op. Branden zoals in Rotterdam braken er niet uit, zeer waarschijnlijk omdat er in die tijd in de dorpen nog geen gasleidingen aanwezig waren. Maar waarom werd uitgerekend Strijen gebombardeerd? „Daar zijn twee mogelijke verklaringen voor,” betoogt Voordendag, die voorzitter is van de Oudheidkundige Vereniging Het Land van Strijen. „Ten eerste lag Strijen aan de hoofdroute naar Rotterdam. In de Hoeksche Waard waren veel Nederlandse troepen gelegerd. Wellicht wilden de Duitsers de bewegingsvrijheid van deze troepen belemmeren.” Een andere verklaring betreft de aanwezigheid van Nederlands afweergeschut in de Bonaventurapolder bij Strijen. „Dit geschut heeft verschillende Duitse vliegtuigen neergehaald”, vertelt Voordendag. ,,Misschien was het dus een wraakactie.” Een combinatie van beide redeneringen is ook nog mogelijk. ,,Alleen de Duitse militairen die dit bombardement hebben uitgevoerd, kunnen die vraag beantwoorden. Maar wie weet komt er duidelijkheid nu de Duitse archieven opengaan.” Hoe dan ook: het bombardement was voor de gemeente Strijen, met nog geen vijfduizend inwoners, een grote slag. „Verhoudingsgewijs werd Strijen vrijwel even zwaar getroffen als Rotterdam. In principe zou kunnen worden gesteld dat het bombardement op Strijen mede een gevolg is van de aanval op Rotterdam,” schrijft Voordendag.

strijen-bombardement-adrd-19mei2007

Bron: Algemeen Dagblad, 19 mei 2007

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *