1940 – Dagorder (Grebbelinie) Engel van der Merwe

piershil-engel-vd-merwe-1909-1984

Engel van der Merwe (1909-1984)

Nu de strijd gestaakt is en ik uit de van verschillende zijden binnengekomen berichten en uit hetgeen ik zelf waargenomen heb, een indruk heb kunnen krijgen van de verrichtingen van het regiment gedurende de oorlogsdagen,

is het mij een genoegen mijne groote tevredenheid te betuigen over de wijze, waarop het regiment zijn plicht heeft vervuld. Officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen, van hoog tot laag, hebben zich ten volle gegeven aan hun moeilijke en vaak gevaarlijke taak. Ik denk daarbij met bijzondere waardeering aan de IIde afdeeling, die gedurende twee etmalen onder een vaak hevig artillerievuur heeft gelegen en toch met kalmte en vastberadenheid hare vuren heeft afgegeven. Ik ben overtuigd, dat ook de Iste afdeeling, die van vijandelijk vuur verschoond is gebleven, niet anders zou gehandeld hebben. Van verschillende kanten, zelfs van Duitsche zijde, hoort men vol lof spreken over de Nederlandsche artillerie van het IIde Legerkorps, die met groote juistheid schoot en den vijand groote verliezen heeft toegebracht; in het bijzonder geldt dit voor vuren van I en 11-19 R.A. De kanonnen heeft het regiment moeten achterlaten, maar den geest van goede, moedige kanonniers heeft het behouden en die is van oneindig grooter waarde dan stukken dood staal. Het is mij een groote eer en ik ben er trotsch op, dat 19 R. A. het regiment is, waarvan ik commandant ben.

LINSCHOTEN, 18 Mei 1940.

de res. Luit.-Kolonel, C. — 19 R.A.

Afbeelding ‘Dagorder’ – 18 mei 1940

Dagorders zijn dagelijkse orders van de hogere bevelhebbers; men bestempelt echter meer bijzonder met dien naam, de mededelingen, die door de hoogste autoriteiten gedaan worden en betrekking hebben op ene merkwaardige gebeurtenis, opwekkingen vóór een’ veldslag, lof en berisping daarna, bevorderingen en beloningen, enz.

dagorder-vdmerwe-piershil

Naamplaatje WO2 – Engel van der Merwe

engel-vd-merwe-naamplaatje-wo2

Knipsel – Naoorlogse reünie’

grebbelinie-reunie

Foto’s ‘Huize van der Merwe’ – Heullaan Piershil 

Engel was metselaar van beroep, hij bouwde dan ook zijn eigen huis in de Piershilse Heullaan (nummer 10).

piershil-heullaan-vdmerwe-02

piershil-heullaan-vdmerwe-01

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *